Tên văn bản Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án, công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố
Số kí hiệu văn bản 691/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/04/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án, công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

14.4 BS-KHSDD- NQ 01 (L1) (2).pdf 15.5 KHSD dat BS L1 Phu luc (1).pdf