Tên văn bản Quyết định về việc Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Số kí hiệu văn bản 14/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Ngày 17/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

QD ban hanh Quy che - 3-2023.pdf Quy che - 3-2023.pdf