Tên văn bản Triển khai Phong trào thi đua “Hải Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Số kí hiệu văn bản 580/KH-UBND
Ngày ban hành 03/03/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Kế hoạch Triển khai Phong trào thi đua “Hải Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Thể loại Thông tin chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

2023. KE HOACH TRIEN KHAI PHONG TRAO KET CAU HA TANG TINH HAI DUONG.pdf