Tên văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp của UBND tỉnh tháng 01 năm 2023
Số kí hiệu văn bản 07/TB-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp của UBND tỉnh tháng 01 năm 2023
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

04.017._2023_TBhop Thuong ky UBND thang 1.pdf