Tên văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ Nhất, năm 2023
Số kí hiệu văn bản 03/TB-UBND
Ngày ban hành 06/01/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành
Người ký
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ Nhất, năm 2023
Thể loại Thông báo kết luận
Lĩnh vực văn bản
Tệp tin đính kèm

03_01_2023_Thong bao hop Lanh dao UBND tuan 01 (Ver1).pdf