Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trong tháng 12, cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lịch tiếp công dân tháng 12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh thay đổi từ sáng thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2022 chuyển sang 13 giờ 30 phút, chiều thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022

Giấy mời tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp công dân từ 7 giờ 30’, thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Số 45, phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Thông báo Kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản về các nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Ngày 01/11/2022, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022.

Trang thứ 1/2 trang
Trang thứ1