Giấy phép môi trường của cơ sở Công ty may xuất khẩu SSV

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 730/GPMT-UBND ngày 20/04/2023

Giấy phép môi trường của Dự án sản xuất kinh doanh các sản phẩm hợp kim nhôm

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 670/GPMT-UBND ngày 14/04/2023

Giấy phép môi trường của Nhà máy may Tinh Lợi mở rộng

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 538/GPMT-UBND ngày 29/03/2023

Giấy phép môi trường của Dự án nhà máy sản xuất bao bì Trung Kiên số 3

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 540/GPMT-UBND ngày 29/03/2023

Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất, gia công loa và linh kiện loa tại Lô B2, KCN Cộng Hòa

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 541/GPMT-UBND ngày 29/03/2023

Giấy phép môi trường của Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 453/GPMT-UBND ngày 21/03/2023

Giấy phép môi trường của Nhà máy giầy Chí Linh

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 439/GPMT-UBND ngày 20/03/2023

Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất và lắp ráp đồ chơi trẻ em

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 438/GPMT-UBND ngày 20/03/2023

Trang thứ 2/16 trang
Trang thứ2