Giấy phép môi trường của Dự án Cơ sở may bao bì Trung Kiên - Tứ Kỳ

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 785/GPMT-UBND ngày 28/04/2023

Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 752/GPMT-UBND ngày 25/04/2023

Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 731/GPMT-UBND ngày 20/04/2023

Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất đèn Led Non - Epe

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 729/GPMT-UBND ngày 20/04/2023

Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất ống thép Minh Phú

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 728/GPMT-UBND ngày 20/04/2023

Trang thứ 1/16 trang
Trang thứ1