Giấy mời dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương

Thực hiện Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kính mời các đại...

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 5, năm 2023 (Lần 7)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 5, năm 2023 (Lần 7) vào sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Xây dựng

Trên cơ sở Văn bản số 1914/BXD-QLN ngày 16/5/2023 của Bộ Xây dựng về việc mời tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập...

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4, năm 2023 (Lần 4)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 4, năm 2023 (Lần 4) vào chiều thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND...

Trang thứ 1/108 trang
Trang thứ1